FAQ

Onderstaand treft u de veelgestelde vragen én antwoorden aan. Door op de vraag te klikken verschijnt het antwoord.

Voor een ‘Beheerder’
Als u namens een organisatie gebruikt maakt van Benvido, dan heeft u de rol ‘Beheerder’. Ongeacht welke van de Benvido versies (Basis of Pro) u gebruikt, kunt u eenvoudig zelf een goede enquête opstellen. Als u toch wat hulp kunt gebruiken, leest u de bondige handleiding. We laten met voorbeeldschermen (print screens) zien hoe het werkt.

Voor een ‘Bekende’
Mensen die zijn uitgenodigd om een enquête in te vullen noemen we ‘Bekende’. U logt in op de enquête-omgeving en beantwoordt eenvoudig alle vragen. Na het invullen zendt u uw antwoorden met een muisklik. Uw persoonlijke gegevens en antwoorden worden in een uitmuntend beveiligd opslagsysteem (database) opgeslagen. Alleen een ‘Beheerder’ van de organisatie die u uitnodigde kan deze raadplegen.

Het hoofddoel van Benvido is u in staat stellen om op een snelle en interactieve wijze mensen bij uw organisatie te betrekken. Daarnaast is Benvido ook voor andere doelen in te zetten. Bijvoorbeeld om de (klant)tevredenheid te meten onder de mensen in en rondom uw organisatie. Of om alle noodzakelijke gegevens te verzamelen als iemand zich als lid of klant bij uw organisatie aanmeldt. Registratie van sponsoring is eveneens een optie. En zo zijn er nog vele andere toepassingen te bedenken, maar dat laten we graag aan uw eigen inzicht en ideeën over.

Via product’ kunt u de twee versies van Benvido (Basis of Pro) vergelijken. De best bij uw organisatie passende versie bestelt u met een klik op de knop ‘Bestel’. U doorloopt vervolgens het eenvoudige aanmeld-, bestel- en eventueel het betaalproces (in geval van Benvido Pro), waarna u direct aan de slag kunt met het opstellen van een enquête in uw eigen Benvido-omgeving.

Benvido is volledig gratis. Indien u zelf eigen reclamebanners wil gebruiken dan kunt u kiezen voor de Benvido Pro versie dat een tarief kent vanaf € 5,00 per maand.

Ja, dat kan uiteraard, maar waarom zou u dat doen? Benvido is immers gratis. De kracht van Benvido is juist dat u een database met gegevens opbouwt, die u regelmatig kunt laten actualiseren en verrijken. Zo kunt snel inspelen op veranderende situaties binnen uw organisatie.

Dat is wel prettig, maar het is niet nodig. Na de eerste enquête die u via Benvido naar bekenden van uw organisatie stuurt, is de functie van vrijwilligerscoördinator wellicht wel de eerste functie om in te (kunnen) vullen. Om te starten heeft u een persoon nodig die namens uw organisatie de rol van ‘Beheerder’ van uw Benvido-toepassing vervult. U kunt later ook meer beheerders toevoegen.

In de Benvido tool vindt u diverse voorbeeld enquêtes als sjablonen of templates. U kunt ze gemakkelijk bekijken, aanpassen en gebruiken. Ook kunt u zelf een nieuwe enquête samenstellen, door de vragen te selecteren.

Een aantal belangrijke aandachtspunten en tips:

  • Ben transparant: vertel open over het doel van elke enquête. Vraag bijvoorbeeld concreet of men vrijwilligerswerk wil doen. Geef ook aan wat er met de verstrekte gegevens gedaan wordt.
  • Vraag door - als men geen structureel vrijwilligerswerk wil of kan doen - wel of men bereid is om op ad hoc basis adviezen te geven of op een andere wijze uw organisatie te ondersteunen.
  • Herhaal: eerder geënquêteerden (of een selectie daaruit) kunt u vaker benaderen met nieuwe vragen en/of al eerder gestelde vragen. Zo blijft uw Benvido-database met gegevens van bekenden van uw organisatie actueel.
  • Check: periodiek kan aan de “bekenden” (mensen die de enquête hebben ingevuld), gevraagd worden om de verstrekte gegevens nog eens na te lopen en waar nodig te actualiseren.

Toon: Let altijd op de aard en toonzetting van de vragen. Als die te persoonlijk of confronterend is, dan loopt u het risico dat de geënquêteerde afhaakt.

U kunt mensen uitnodigen om de enquête in te vullen via e-mail of via uw website. De link naar het formulier vindt u in de enquête tool. Ook kunt u ze uitnodigen in nieuwsbrieven of vragen tijdens evenementen. Respondenten vullen zelf alle gevraagde gegevens in, het is (nog) niet mogelijk om persoonlijke links aan te maken.

Er zijn diverse mogelijkheden om de respons op de online enquête(s) te verhogen:

  • Verloten van aantrekkelijke prijzen onder de bekenden die de enquête volledig ingevuld hebben.
  • Leden, klanten, bezoekers van uw organisatie via nieuwsbrief, clubblad of persoonlijk overhandigde kaartjes uitnodigen om de enquête in te vullen.

U kunt bekenden zo vaak als u wenst benaderen met vervolgvragen. Enige regelmaat is prima. Enkele keren per jaar lijkt acceptabel maar dat kan van organisatie tot organisatie, van persoon tot persoon en van soort enquête tot soort enquête wel verschillen.

In de Benvido tool kunt u op elk moment, via de optie ‘download’ de gegevens uit de database downloaden in een .csv formaat. Met dit bestand kunt u bijvoorbeeld verder werken in Excel of SPSS. 

Dat kan op twee manieren:      

  • via het contactformulier op deze website van Benvido
  • via de feedback knop rechtsboven op de pagina, nadat u als ‘Beheerder’ ingelogd bent. U komt dan in een forum waar u kunt zien wat anderen gemeld hebben. Daarnaast kunt u ook stemmen op de meest aansprekende verbeteringen. Benvido kan op basis daarvan bepalen wat als eerste te verbeteren of toe te voegen aan het product om u optimaal van dienst te zijn.

NB: Als u vragen heeft over de inhoud van de enquête dan kunt u deze bij de (beheerder van de) organisatie stellen. Benvido heeft geen inzicht in de individuele enquêtes.

Wij proberen via het contactformulier gestelde vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden. U ontvangt altijd een e-mailbericht met een reactie op uw bericht. Als we meer informatie nodig hebben, kan het zijn dat we u telefonisch benaderen.

De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ‘Beheerder’. Deze heeft toegang tot de voor uw organisatie gecreëerde omgeving in de centrale gegevensopslag (database) van Benvido. Daar staan de door bekenden ingevulde enquêtegegevens.

Voor de veiligheid van de verbinding tussen uw Benvido-versie (Basis of Pro) en de centrale Benvido database wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde SSL-verbinding.

De Benvido database en website voldoen aan de McAfee Secure én de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) eisen. Laatstgenoemde eisen zijn vastgesteld door onder andere de creditcard organisaties MasterCard en VISA.

Om veiligheidsproblemen te laten ontdekken (en zo snel mogelijk passende maatregelen te kunnen treffen) worden de database en website van Benvido wekelijks door McAfee gecontroleerd met behulp van meer dan 13.000 automatische checks.