Mogelijkheden

De kern van Benvido is de kennismakingsenquête en de daaraan gekoppelde database van gebruikers/bekenden. U leert de mensen in en rondom uw organisatie beter kennen, kunt hen alle vragen die in uw organisatie leven eenvoudig stellen en de antwoorden centraal bewaren. Benvido is van toegevoegde waarde voor veel soorten organisaties, zoals o.a.:

Actualiteit en veiligheid
Het unieke van de Benvido tool is dat deze gegevens in een database worden opgeslagen. Dit levert drie belangrijke voordelen op voor uw gegevens:

 • De antwoorden blijven voor de gebruikers/bekenden te wijzigen, zij kunnen de antwoorden zelf actueel houden.
 • U kunt ze binnen Benvido raadplegen of exporteren naar een bestand om verder mee te werken.
 • Ze zijn goed beveiligd en voor alle beheerders op elk moment te bereiken.

Voorbeelden van formulieren/enquêtes:

 • Kennismakingsenquête
 • Tevredenheidsonderzoek
 • Belangstellingsregistratie
 • Aanmeldingsformulier
 • Inventarisatieformulier

Voorbeelden

Hieronder ter inspiratie enkele tips en voorbeelden van gebruiksmogelijkheden van Benvido. Dit geeft een goed beeld van de mogelijkheden.

Soort organisatie Toepassing
Vereniging

Kennismakingsenquête (zodat uw leden ‘bekenden’ van uw vereniging worden, en op termijn wellicht vrijwilliger).

 • verplicht invullen door ouders/verzorgers van leden (tot een bepaalde leeftijd)
 • verplicht invullen door leden (vanaf een bepaalde leeftijd)
 • verzoek om invulling ook aan reeds actieve vrijwilligers van uw vereniging
 • verzoek om invulling aan (regelmatige) bezoekers van uw sportvereniging

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers of personeel

Aanmeldformulier voor lidmaatschap of voor activiteiten

Inventarisatie voor het komend seizoen (wie gaat door met sporten en/of begeleiden, wie stopt of wil wat anders doen voor de vereniging)

Stichting

Kennismakingsenquête, ook in te vullen door reeds actieve vrijwilligers van uw stichting

Tevredenheidsonderzoek onder personeel en/of vrijwilligers

Aanmeldformulier voor lidmaatschap of voor bepaalde/speciale activiteiten

Inventarisatie voortzetting vrijwilligerschap (wie gaat volgend jaar door, wie stopt, wie wil wat anders doen voor de stichting)

School (basisschool en middelbare school)

Kennismakingsenquête verplichte invulling door ouders van schoolgaande kinderen, bijvoorbeeld:

 • bereikbaarheid ouders/verzorgers
 • bijzonderheden (allergieën, bloedgroep, e.d.)
 • gegevens huisarts

Aanmeldformulier voor (tussenschoolse) kinderopvang

Aanmeldformulier voor activiteiten / werkgroepen

Tevredenheidsonderzoek onder ouders, bestaande vrijwilligers en personeel

Gemeente

Gemeenten krijgen steeds meer taken op het gebied van (re)integratie van langdurig werklozen en bijstandsgerechtigden. Deze mensen kunnen met Benvido ook beter in beeld komen via een:

 • Kennismakingsenquête
 • Belangstellingsregistratie
 • Tevredenheidsonderzoek
Ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen

Ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen hebben vaak een grote groep van actieve vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten net die extra stap waarvoor het personeel geen ruimte heeft. Met Benvido kunt u de bestaande vrijwilligers wellicht actiever maken door hen nog beter te leren kennen en de kans op nieuwe actieve vrijwilligers vergroten. Bijvoorbeeld met een:

 • Kennismakingsenquête
  • in te vullen door reeds actieve vrijwilligers
  • in te vullen door familieleden van patiënten, cliënten of bewoners (die mogelijk veel meer kunnen en willen doen dan uitsluitend het bezoeken van hun familielid)
  • voor verzorgingstehuizen: in te vullen door de bewoners van eventueel aanwezige aanleun-/inleunwoningen (die wellicht ook vrijwilligerswerk kunnen en willen doen)
 • Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers, patiënten, cliënten, bewoners of personeel.